Nime Kustav nimepäev on 28. august.

Eesnime Kustav statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kustav 61 mehel. Kustav on populaarsuselt 869. mehenimi.

Vanim Kustav on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kustav on keskmiselt 16 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Kustav vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,15.

Kõige rohkem on eesnimega Kustav sündinuid detsembris, kokku 9.