Nime Kusti nimepäev on 28. august.

Eesnime Kusti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kusti 89 mehel. Kusti on populaarsuselt 723. mehenimi.

Vanim Kusti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kusti on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Kusti vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,68.

Kõige rohkem on eesnimega Kusti sündinuid oktoobris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Kusti Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,31.