Nime Kuuno nimepäev on 12. november.

Eesnime Kuuno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kuuno 64 mehel. Kuuno on populaarsuselt 849. mehenimi.

Vanim Kuuno on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 25–29.

Kuuno on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Kuuno vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.

Kõige rohkem on eesnimega Kuuno sündinuid aprillis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Kuuno Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,73.