Eesnime Kadriann statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadriann 27 naisel. Kadriann on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Kadriann on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 10–14.

Kadriann on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige rohkem on eesnimega Kadriann sündinuid novembris, kokku 8.