Eesnime Karina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karina 1621 naisel. Karina on populaarsuselt 110. naisenimi.

Vanim Karina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karina on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Karina vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,53.

Kõige rohkem on eesnimega Karina sündinuid juulis, kokku 150.

Kõige populaarsem on eesnimi Karina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,88.