Eesnime Kirill statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kirill 2200 mehel. Kirill on populaarsuselt 78. mehenimi.

Vanim Kirill on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kirill on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Kirill vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,21.

Kõige rohkem on eesnimega Kirill sündinuid juulis, kokku 213.

Kõige populaarsem on eesnimi Kirill Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,75.