Nime Laas nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Laas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laas 31 mehel. Laas on populaarsuselt 1216. mehenimi.

Vanim Laas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laas on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Laas vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.

Kõige rohkem on eesnimega Laas sündinuid mais, kokku 6.