Nime Laas nimepäev on 6. detsember.

Eesnime Laas statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laas 30 mehel. Laas on populaarsuselt 1221. mehenimi.

Vanim Laas on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laas on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Laas vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,67.

Kõige rohkem on eesnimega Laas sündinuid mais, kokku 6.