Nime Lagle nimepäev on 28. aprill.

Eesnime Lagle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lagle 102 naisel. Lagle on populaarsuselt 794. naisenimi.

Vanim Lagle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lagle on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Lagle vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,31.

Kõige rohkem on eesnimega Lagle sündinuid juulis, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Lagle Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.