Nime Laidi nimepäev on 27. märts.

Eesnime Laidi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laidi 79 naisel. Laidi on populaarsuselt 923. naisenimi.

Vanim Laidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Laidi on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Laidi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,26.

Kõige rohkem on eesnimega Laidi sündinuid märtsis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Laidi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.