Nime Laila nimepäev on 5. märts.

Eesnime Laila statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laila 84 naisel. Laila on populaarsuselt 883. naisenimi.

Vanim Laila on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laila on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Laila vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,80.

Kõige rohkem on eesnimega Laila sündinuid jaanuaris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Laila Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.