Nime Laili nimepäev on 5. märts.

Eesnime Laili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laili 89 naisel. Laili on populaarsuselt 855. naisenimi.

Vanim Laili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Laili on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Laili vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,49.

Kõige rohkem on eesnimega Laili sündinuid novembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Laili Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.