Nime Laima nimepäev on 28. november.

Eesnime Laima statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laima 40 naisel. Laima on populaarsuselt 1304. naisenimi.

Vanim Laima on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Laima on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Laima vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,62.

Kõige rohkem on eesnimega Laima sündinuid märtsis, kokku 5.