Nime Laima nimepäev on 28. november.

Eesnime Laima statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laima 39 naisel. Laima on populaarsuselt 1326. naisenimi.

Vanim Laima on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Laima on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Laima vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,84.

Kõige rohkem on eesnimega Laima sündinuid märtsis, kokku 5.