Nime Laine nimepäev on 6. august.

Eesnime Laine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laine 1583 naisel. Laine on populaarsuselt 110. naisenimi.

Vanim Laine on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laine on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Laine vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 125,57.

Kõige rohkem on eesnimega Laine sündinuid jaanuaris, kokku 153.

Kõige populaarsem on eesnimi Laine Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,79.