Nime Laine nimepäev on 6. august.

Eesnime Laine statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laine 1484 naisel. Laine on populaarsuselt 120. naisenimi.

Vanim Laine on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laine on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Laine vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 122,52.

Kõige rohkem on eesnimega Laine sündinuid märtsis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Laine Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,17.