Nime Laivi nimepäev on 6. august.

Eesnime Laivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laivi 161 naisel. Laivi on populaarsuselt 626. naisenimi.

Vanim Laivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Laivi on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Laivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,95.

Kõige rohkem on eesnimega Laivi sündinuid augustis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Laivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.