Nime Laivi nimepäev on 6. august.

Eesnime Laivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laivi 162 naisel. Laivi on populaarsuselt 627. naisenimi.

Vanim Laivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Laivi on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Laivi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,80.

Kõige rohkem on eesnimega Laivi sündinuid augustis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Laivi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,47.