Nime Laur nimepäev on 10. august.

Eesnime Laur statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laur 240 mehel. Laur on populaarsuselt 434. mehenimi.

Vanim Laur on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laur on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Laur vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,25.

Kõige rohkem on eesnimega Laur sündinuid oktoobris, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Laur Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,05.