Nime Laura nimepäev on 18. jaanuar.

Eesnime Laura statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laura 3258 naisel. Laura on populaarsuselt 35. naisenimi.

Vanim Laura on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laura on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 20).

Kõige populaarsem on eesnimi Laura vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,44.

Kõige rohkem on eesnimega Laura sündinuid septembris, kokku 313.

Kõige populaarsem on eesnimi Laura Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,51.