Nime Laura nimepäev on 18. jaanuar.

Eesnime Laura statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laura 3278 naisel. Laura on populaarsuselt 31. naisenimi.

Vanim Laura on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laura on keskmiselt 22 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Laura vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 62,72.

Kõige rohkem on eesnimega Laura sündinuid septembris, kokku 319.

Kõige populaarsem on eesnimi Laura Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,62.