Nime Laura nimepäev on 18. jaanuar.

Eesnime Laura statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laura 3307 naisel. Laura on populaarsuselt 30. naisenimi.

Vanim Laura on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Laura on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Laura vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 63,89.

Kõige rohkem on eesnimega Laura sündinuid septembris, kokku 322.

Kõige populaarsem on eesnimi Laura Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,99.