Nime Lauri nimepäev on 10. august.

Eesnime Lauri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lauri 2439 mehel. Lauri on populaarsuselt 63. mehenimi.

Vanim Lauri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lauri on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Lauri vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,74.

Kõige rohkem on eesnimega Lauri sündinuid mais, kokku 232.

Kõige populaarsem on eesnimi Lauri Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,82.