Nime Laurits nimepäev on 10. august.

Eesnime Laurits statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laurits 42 mehel. Laurits on populaarsuselt 1043. mehenimi.

Vanim Laurits on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Laurits on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Laurits vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,24.

Kõige rohkem on eesnimega Laurits sündinuid augustis, kokku 10.