Nime Laurits nimepäev on 10. august.

Eesnime Laurits statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Laurits 42 mehel. Laurits on populaarsuselt 1028. mehenimi.

Vanim Laurits on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Laurits on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Laurits vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,20.

Kõige rohkem on eesnimega Laurits sündinuid augustis, kokku 10.