Nime Lea nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Lea statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lea 2113 naisel. Lea on populaarsuselt 78. naisenimi.

Vanim Lea on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lea on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Lea vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,95.

Kõige rohkem on eesnimega Lea sündinuid aprillis, kokku 204.

Kõige populaarsem on eesnimi Lea Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,03.