Nime Lea nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Lea statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lea 2084 naisel. Lea on populaarsuselt 75. naisenimi.

Vanim Lea on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lea on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Lea vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,38.

Kõige rohkem on eesnimega Lea sündinuid aprillis, kokku 201.

Kõige populaarsem on eesnimi Lea Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,74.