Nime Leana nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Leana statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leana 137 naisel. Leana on populaarsuselt 689. naisenimi.

Vanim Leana on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Leana on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Leana vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,75.

Kõige rohkem on eesnimega Leana sündinuid veebruaris, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Leana Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,42.