Nime Leana nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Leana statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leana 135 naisel. Leana on populaarsuselt 690. naisenimi.

Vanim Leana on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Leana on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Leana vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,81.

Kõige rohkem on eesnimega Leana sündinuid veebruaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Leana Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,40.