Nime Leela nimepäev on 2. oktoober.

Eesnime Leela statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leela 20 naisel. Leela on populaarsuselt 1885. naisenimi.

Vanim Leela on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leela on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Leela vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,75.