Nime Leelo nimepäev on 2. oktoober.

Eesnime Leelo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leelo 332 naisel. Leelo on populaarsuselt 415. naisenimi.

Vanim Leelo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leelo on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Leelo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,68.

Kõige rohkem on eesnimega Leelo sündinuid juunis, kokku 38.

Kõige populaarsem on eesnimi Leelo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,32.