Nime Leen nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Leen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leen 37 naisel. Leen on populaarsuselt 1368. naisenimi.

Vanim Leen on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Leen on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Leen vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,81.

Kõige rohkem on eesnimega Leen sündinuid märtsis, kokku 6.