Nime Leen nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Leen statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leen 36 naisel. Leen on populaarsuselt 1381. naisenimi.

Vanim Leen on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Leen on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Leen vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,84.

Kõige rohkem on eesnimega Leen sündinuid märtsis, kokku 6.