Nime Leena nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Leena statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leena 254 naisel. Leena on populaarsuselt 476. naisenimi.

Vanim Leena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leena on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Leena vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,87.

Kõige rohkem on eesnimega Leena sündinuid jaanuaris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Leena Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,60.