Nime Leeni nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Leeni statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leeni 84 naisel. Leeni on populaarsuselt 885. naisenimi.

Vanim Leeni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leeni on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Leeni vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,79.

Kõige rohkem on eesnimega Leeni sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Leeni Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.