Nime Leevi nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Leevi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leevi 42 mehel ja 25 naisel. Leevi on populaarsuselt 1028. mehenimi ja 1661. naisenimi.

Vanim Leevi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leevi on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Leevi vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,05.

Kõige rohkem on eesnimega Leevi sündinuid novembris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Leevi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,60.