Nime Lehar nimepäev on 23. veebruar.

Eesnime Lehar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lehar 59 mehel. Lehar on populaarsuselt 879. mehenimi.

Vanim Lehar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Lehar on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Lehar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,66.

Kõige rohkem on eesnimega Lehar sündinuid aprillis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Lehar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.