Nime Leho nimepäev on 23. veebruar.

Eesnime Leho statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leho 289 mehel. Leho on populaarsuselt 396. mehenimi.

Vanim Leho on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leho on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Leho vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,95.

Kõige rohkem on eesnimega Leho sündinuid juulis, kokku 37.