Nime Lehte nimepäev on 14. aprill.

Eesnime Lehte statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lehte 379 naisel. Lehte on populaarsuselt 387. naisenimi.

Vanim Lehte on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lehte on keskmiselt 77 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,93.

Kõige rohkem on eesnimega Lehte sündinuid mais, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,27.