Nime Lehte nimepäev on 14. aprill.

Eesnime Lehte statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lehte 355 naisel. Lehte on populaarsuselt 405. naisenimi.

Vanim Lehte on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lehte on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 80).

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,67.

Kõige rohkem on eesnimega Lehte sündinuid mais, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.