Nime Lehti nimepäev on 14. aprill.

Eesnime Lehti statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lehti 122 naisel. Lehti on populaarsuselt 724. naisenimi.

Vanim Lehti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Lehti on keskmiselt 75 aasta vanune (mediaanvanus on 81).

Kõige populaarsem on eesnimi Lehti vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,50.

Kõige rohkem on eesnimega Lehti sündinuid mais, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Lehti Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.