Nime Leia nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leia 29 naisel. Leia on populaarsuselt 1523. naisenimi.

Vanim Leia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leia on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Leia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,34.

Kõige rohkem on eesnimega Leia sündinuid veebruaris, kokku 5.