Nime Leia nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leia 32 naisel. Leia on populaarsuselt 1453. naisenimi.

Vanim Leia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leia on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Leia vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,58.

Kõige rohkem on eesnimega Leia sündinuid veebruaris, kokku 6.