Nime Leida nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leida statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leida 860 naisel. Leida on populaarsuselt 217. naisenimi.

Vanim Leida on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leida on keskmiselt 82 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Leida vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 98,61.

Kõige rohkem on eesnimega Leida sündinuid septembris, kokku 88.

Kõige populaarsem on eesnimi Leida Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,84.