Nime Leida nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leida statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leida 773 naisel. Leida on populaarsuselt 235. naisenimi.

Vanim Leida on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leida on keskmiselt 82 aasta vanune (mediaanvanus on 84).

Kõige populaarsem on eesnimi Leida vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 86,72.

Kõige rohkem on eesnimega Leida sündinuid novembris, kokku 79.

Kõige populaarsem on eesnimi Leida Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,52.