Nime Leidi nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leidi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leidi 34 naisel. Leidi on populaarsuselt 1413. naisenimi.

Vanim Leidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Leidi on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Leidi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,36.

Kõige rohkem on eesnimega Leidi sündinuid veebruaris, kokku 5.