Nime Leidi nimepäev on 27. märts.

Eesnime Leidi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leidi 34 naisel. Leidi on populaarsuselt 1416. naisenimi.

Vanim Leidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Leidi on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Leidi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,39.

Kõige rohkem on eesnimega Leidi sündinuid veebruaris, kokku 5.