Nime Leila nimepäev on 5. märts.

Eesnime Leila statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leila 272 naisel. Leila on populaarsuselt 455. naisenimi.

Vanim Leila on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leila on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Leila vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,24.

Kõige rohkem on eesnimega Leila sündinuid juulis, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Leila Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,35.