Nime Leili nimepäev on 5. märts.

Eesnime Leili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leili 1243 naisel. Leili on populaarsuselt 150. naisenimi.

Vanim Leili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leili on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Leili vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,94.

Kõige rohkem on eesnimega Leili sündinuid märtsis, kokku 125.

Kõige populaarsem on eesnimi Leili Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,93.