Nime Leili nimepäev on 5. märts.

Eesnime Leili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leili 1294 naisel. Leili on populaarsuselt 146. naisenimi.

Vanim Leili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leili on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Leili vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,71.

Kõige rohkem on eesnimega Leili sündinuid märtsis, kokku 130.

Kõige populaarsem on eesnimi Leili Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,92.