Nime Leini nimepäev on 14. juuni.

Eesnime Leini statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leini 46 naisel. Leini on populaarsuselt 1210. naisenimi.

Vanim Leini on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Leini on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Leini vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,49.

Kõige rohkem on eesnimega Leini sündinuid septembris, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Leini Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,03.