Nime Leino nimepäev on 3. detsember.

Eesnime Leino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leino 111 mehel. Leino on populaarsuselt 650. mehenimi.

Vanim Leino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Leino on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Leino vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,37.

Kõige rohkem on eesnimega Leino sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Leino Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,17.