Nime Lembe nimepäev on 10. september.

Eesnime Lembe statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembe 70 naisel. Lembe on populaarsuselt 977. naisenimi.

Vanim Lembe on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Lembe on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembe vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,41.

Kõige rohkem on eesnimega Lembe sündinuid jaanuaris, kokku 8.