Nime Lembi nimepäev on 10. september.

Eesnime Lembi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembi alla viiel mehel ja 190 naisel. Lembi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 568. naisenimi.

Vanim Lembi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Lembi on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,37.

Kõige rohkem on eesnimega Lembi sündinuid aprillis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,91.