Nime Lembit nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembit statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembit 1796 mehel. Lembit on populaarsuselt 96. mehenimi.

Vanim Lembit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lembit on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,64.

Kõige rohkem on eesnimega Lembit sündinuid märtsis, kokku 187.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,58.