Nime Lembit nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembit statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembit 1718 mehel. Lembit on populaarsuselt 96. mehenimi.

Vanim Lembit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lembit on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,88.

Kõige rohkem on eesnimega Lembit sündinuid märtsis, kokku 184.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,07.