Nime Lembit nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembit statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembit 1984 mehel. Lembit on populaarsuselt 87. mehenimi.

Vanim Lembit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lembit on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,93.

Kõige rohkem on eesnimega Lembit sündinuid märtsis, kokku 204.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembit Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,04.