Nime Lembitu nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembitu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembitu 60 mehel. Lembitu on populaarsuselt 873. mehenimi.

Vanim Lembitu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lembitu on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembitu vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,04.

Kõige rohkem on eesnimega Lembitu sündinuid juunis, kokku 10.