Nime Lembo nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembo 26 mehel. Lembo on populaarsuselt 1341. mehenimi.

Vanim Lembo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Lembo on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige rohkem on eesnimega Lembo sündinuid septembris, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembo Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,03.