Nime Lembo nimepäev on 21. september.

Eesnime Lembo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lembo 27 mehel. Lembo on populaarsuselt 1292. mehenimi.

Vanim Lembo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Lembo on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Lembo vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,62.

Kõige rohkem on eesnimega Lembo sündinuid septembris, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Lembo Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,02.