Nime Lemme nimepäev on 10. september.

Eesnime Lemme statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lemme 68 naisel. Lemme on populaarsuselt 999. naisenimi.

Vanim Lemme on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Lemme on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Lemme vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,05.

Kõige rohkem on eesnimega Lemme sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Lemme Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,07.