Nime Lemme nimepäev on 10. september.

Eesnime Lemme statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lemme 70 naisel. Lemme on populaarsuselt 977. naisenimi.

Vanim Lemme on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Lemme on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Lemme vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,16.

Kõige rohkem on eesnimega Lemme sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Lemme Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,05.