Nime Lemmi nimepäev on 10. september.

Eesnime Lemmi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lemmi 90 naisel. Lemmi on populaarsuselt 850. naisenimi.

Vanim Lemmi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lemmi on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Lemmi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,87.

Kõige rohkem on eesnimega Lemmi sündinuid detsembris, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Lemmi Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.