Nime Lenna nimepäev on 25. juuni.

Eesnime Lenna statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lenna 688 naisel. Lenna on populaarsuselt 257. naisenimi.

Vanim Lenna on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lenna on keskmiselt 8 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Lenna vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 39,64.

Kõige rohkem on eesnimega Lenna sündinuid septembris, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Lenna Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,05.