Nime Lennart nimepäev on 28. september.

Eesnime Lennart statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lennart 495 mehel. Lennart on populaarsuselt 289. mehenimi.

Vanim Lennart on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lennart on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Lennart vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,94.

Kõige rohkem on eesnimega Lennart sündinuid aprillis, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Lennart Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,74.