Nime Lenno nimepäev on 28. september.

Eesnime Lenno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lenno 42 mehel. Lenno on populaarsuselt 1043. mehenimi.

Vanim Lenno on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Lenno on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Lenno vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,83.

Kõige rohkem on eesnimega Lenno sündinuid veebruaris, kokku 6.