Nime Leo nimepäev on 28. juuni.

Eesnime Leo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leo 881 mehel. Leo on populaarsuselt 187. mehenimi.

Vanim Leo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leo on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Leo vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,05.

Kõige rohkem on eesnimega Leo sündinuid augustis, kokku 89.

Kõige populaarsem on eesnimi Leo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,70.