Nime Leo nimepäev on 28. juuni.

Eesnime Leo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leo 868 mehel ja alla viiel naisel. Leo on populaarsuselt 188. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Leo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leo on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Leo vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,89.

Kõige rohkem on eesnimega Leo sündinuid augustis, kokku 89.

Kõige populaarsem on eesnimi Leo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,56.