Nime Leonhard nimepäev on 28. september.

Eesnime Leonhard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leonhard 142 mehel. Leonhard on populaarsuselt 576. mehenimi.

Vanim Leonhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leonhard on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Leonhard vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,95.

Kõige rohkem on eesnimega Leonhard sündinuid augustis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Leonhard Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.