Nime Leonhard nimepäev on 28. september.

Eesnime Leonhard statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leonhard 140 mehel. Leonhard on populaarsuselt 578. mehenimi.

Vanim Leonhard on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leonhard on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Leonhard vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,37.

Kõige rohkem on eesnimega Leonhard sündinuid augustis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Leonhard Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.