Nime Leopold nimepäev on 28. juuni.

Eesnime Leopold statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leopold 23 mehel. Leopold on populaarsuselt 1427. mehenimi.

Vanim Leopold on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Leopold on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Leopold vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,59.